แผลเบาหวาน เลือดไม่เลี้ยง เสี่ยงถูกตัดขาที่สุด!

แผลเบาหวาน เลือดไม่เลี้ยง เสี่ยงถูกตัดขาที่สุด

สารบัญเนื้อหา

โรคเบาหวานคือโรคเรื้อรังที่เป็นดั่งประตูสู่โรคร้ายมากมาย ไม่ว่าจะ โรคตับ โรคไต ความดันโลหิต และที่ร้ายแรงที่สุดคือโรคปลายประสาทเสื่อม เนื่องจากค่าน้ำตาลที่สูงจะทำให้เลือดหนืดข้น จนเลือดไม่สามารถเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา หนึ่งในภาวะสำคัญที่เกิดขึ้นได้ง่ายและหลายคนละเลยกันคือ แผล เบาหวาน ภาวะอันตรายที่หากไม่รักษาอาจสายไปจนสูญเสียอวัยวะต่าง เช่น แขน ตา และที่พบบ่อยที่สุดคือ ขา

ทำความรู้จักกับ แผลเบาหวาน

แผลเบาหวานเป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวาน เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานจะมักเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย หากผู้ป่วยเบาหวานเกิดแผลขึ้นก็จะหายได้ช้ากว่าคนปกติ เนื่องจากเลือดไม่สามารถเดินทางไปเลี้ยงบริเวณที่เกิดแผลได้ ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบมากขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่าน้ำตาลสูงมักมีอาการของปลายประสาทอักเสบร่วมด้วย จึงทำให้ประสาทสัมผัสลดน้อยลง มีอาการชาตามแขนขา หรือรับความรู้สึกได้น้อยลง หากเกิดแผลขึ้นก็มักจะไม่รู้ตัวและทำให้แผลลุกลามเรื้อรังมากขึ้นไปอีก