เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ทางเลือกใหม่สำหรับคนใส่ใจสุขภาพ

เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ทางเลือกใหม่สำหรับคนใส่ใจสุขภาพ

สารบัญเนื้อหา

    เกษตรกรรม นั้นเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทย เพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันความต้องการในพืชผลการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีในการเกษตรจึงพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คน จึงมีการใช้สารเคมี และยาเร่งโตเพื่อเร่งให้ออกผลผลิตได้มาก และเร็ว แต่ก็ต้องแลกมาด้วยสารเคมีตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ผู้คนเริ่มตระหนักการกินผักแถมสารพิษ จึงมีการออกมาเรียกร้องให้เลิกใช้สารเคมีในการทำการเกษตร “ เกษตรอินทรีย์ ” จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน