อินซูลิน คืออะไร (Insulin) ทำไมเป็นเบาหวานแล้วต้องฉีด?

อินซูลิน คืออะไร (Insulin) ทำไมเป็นเบาหวานแล้วต้องฉีด

สารบัญเนื้อหา

อินซูลิน ฮอร์โมนที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการเบาหวานโดยตรง ถ้าอินซูลินในร่างกายมีน้อยเกินไป จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่้อง และน้ำตาลในเลือดจะสูงยิ่งขึ้นหากอินซูลินยังผิดปกติอยู่ และถ้ายังปล่อยไว้ให้เรื้อรัง จะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอื่นๆที่ตามมาอีกมากมาย และถ้าหากยังปล่อยไว้เรื้อรังจนไม่รักษา จนกลายเป็นเบาหวานแห้ง อาจจะยิ่งรักษายากเข้าไปอีก อ่านเพิ่มเติม