fbpx
แจ้งชำระเงิน

ภาวะก่อนเบาหวาน รู้ไว้ห่างไกลโรคร้าย

ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)

คือภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดถูกประเมินว่าสูงกว่าปกติแต่ยังไม่สูงถึงระดับโรคเบาหวาน ซึ่งร้อยละ 90 จะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ใน ภาวะก่อนเบาหวาน ทำให้มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวาน เพราะภาวะนี้จะไม่มีอาการให้เห็นเลย หากไม่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล โดยคุณอาจจะได้รับการพิจารณาให้เริ่มรับประทานยาเพื่อป้องกันการเกิดเบาหวานเมื่อไม่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ภายใน 6 เดือน

 

หากตรวจเจอ ภาวะก่อนเบาหวาน แล้ว การดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะช่วยป้องกันการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานได้  ภาวะก่อนเบาหวานมีอันตรายต่อ ดวงตา ไต เส้นประสาท อาจทำให้มีอาการอ่อนเพลีย กระหายน้ำ หิวมากแม้กระทั่งทานอาหาร รวมไปถึงอาจะมีอาการชาตามมือเท้าบ้างประราย หากปล่อยทิ้งไว้จะมีโอกาสพัฒนาไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่ 2

 

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็น ภาวะก่อนเบาหวาน คือ การควบคุมการบริโภคให้เหมาะสมอย่างเช่นการ ลดบริโภคน้ำตาล หรือแบ่งสัดส่วนให้ถูกต้อง รวมไปถึงการออกกำลังกายเบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยานให้ได้อย่างน้อย   150 นาทีต่อสัปดาห์ อาจแบ่งเป็น วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ และงดบุหรี่,แอลกอฮอลล์ 

การป้องกันไว้เป็นทางที่ดีกว่าการที่ปล่อยไว้แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานเพราะการรักษาจะยากและซับซ้อนขึ้นกว่านี้นะคะ

ข้อมูลจาก สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย

https://www.dmthai.org/

อ่านสาระความรู้จากเราต่อได้ ที่นี่ เลย