ภาวะก่อนเบาหวาน รู้ไว้ห่างไกลโรคร้าย

ภาวะก่อนเบาหวาน รู้ไว้ห่างไกลโรคร้าย

สารบัญเนื้อหา

ภาวะก่อนเบาหวาน (Prediabetes)

ภาวะก่อนเบาหวาน คือภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดถูกประเมินว่าสูงกว่าปกติแต่ยังไม่สูงถึงระดับโรคเบาหวาน ซึ่งร้อยละ 90 จะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ใน ภาวะ ก่อนเบาหวาน ทำให้มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวาน เพราะภาวะนี้จะไม่มีอาการให้เห็นเลย หากไม่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาล โดยคุณอาจจะได้รับการ