ผู้ป่วยเบาหวาน ติดโควิด รับมือยังไงได้บ้าง

ผู้ป่วยเบาหวาน ติดโควิด รับมือยังไงได้บ้าง