ใบกระท่อม ลดความอ้วน ได้จริง เหรอ ?

ใบกระท่อม ลดความอ้วน ได้จริง เหรอ

สารบัญเนื้อหา

ใบกระท่อมพืชที่ถูกจัดให้เป็นพืชเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 และถูกควบคุมเรื่อยมา นาน จนถึง พ.ศ 2564 ได้มี พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 และมีการประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และมีผลบังคับใช้ทันทีเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และเมื่อปลดล็อคแล้ว ผู้คนต่างก็พากันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวงการคนเป็นเบาหวานที่ มีข่าวจากคุณหมอว่าใบกระท่อมแก้เบาหวานได้