โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ป้องกันได้อย่างไรบ้าง

สารบัญเนื้อหา

โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญ

ที่จะทำให้ผู้เป็นเบาหวาน ทุพลภาพหรือเสียชีวิต ก่อนวัยอันควรและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้เป็นเบาหวานอย่างมหาศาล การรักษาโรคเบาหวานนี้ก็เพื่อที่จะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานมี 2 ชนิดคือ

โรคแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลัน

เช่น ระดับน้ำตาล ในเลือดสูงหรือต่ำมากจนอาจเป็นอันตรายจน ถึงชีวิต จำเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยด่วน

โรคแทรกซ้อนชนิดเรื้อรัง

ค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจไม่มีอาการในระยะแรก บทความ นี้จะกล่าวเฉพาะโรคแทรกซ้อนชนิดเรื่อรังซึ่งพบ ได้บ่อยกว่า

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่ไม่ได้รับการรักษา

เป็นเวลานาน ๆ จะก่อให้เกิดพยาธิสภาพของหลอด เลือดทั่วร่างกาย หลอดเลือดที่เกิดพยาธิสภาพ จากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ หลอดเลือดขนาดเล็ก ๆ ได้แก่ หลอดเลือดของ จอรับภาพของตา เป็นผลให้เกิดภาวะเบาหวานขึ้น ตาถ้ไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดตาบอด และ หลอดเลือดฝอยของไตจะเป็นผลให้เกิดภาวะ เบาหวานลงไต ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิด ไตวายอีกกลุ่มคือกลุ่มหลอดเลือด ที่มีขนาดใหญ่กว่าได้แก่ หลอดที่ไปเลี้ยงหัวใจ