เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

สารบัญเนื้อหา

เด็กเป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ ? 

ส่วนใหญ่อาจไม่ค่อยคุ้นเคยกับคนเป็น โรคเบาหวานในเด็ก และวัยรุ่น จนอาจสงสัยว่าเด็กและวัยรุ่น (อายุน้อยกว่า 20 ปี) เป็นเบาหวานได้ด้วยหรือ เด็กที่เป็นเบาหวานเนื่องมาจากขาดอินชูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินไม่ตีเนื้อเยื่อต่าง ๆ ใช้น้ำตาลไม่ได้ จึงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงชนิดของเบาหวานที่พบในเด็ก อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบาหวาน

เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม-