สารเคมีในผัก อันตรายกว่าที่คุณคิด เสี่ยงชีวิตได้ง่ายๆ

สารเคมีในผัก อันตรายกว่าที่คุณคิด เสี่ยงชีวิตได้ง่ายๆ

สารบัญเนื้อหา

สารพิษตกค้างในผักและผลไม้

สารเคมีในผัก อันตรายกว่าที่คุณคิด เสี่ยงชีวิตได้ง่ายๆ

อันตรายจากสารเคมีในผักแม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีในเรื่องของการเพาะปลูกทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมาก ส่งผลให้การตอบสนองต่อการความต้องการของตลาดนั้นเกิดการคล่องตัว แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาอยู่เสมอก็คือ การใช้สารเคมี ในการเพาะปลูก เช่น ยาเร่งโต ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ที่มักได้ผลดีขึ้นแรงขึ้น แต่สามารถทำลายสุขภาพได้มากขึ้นอีก