วิธีดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ให้สุขภาพแข็งแรง

สารบัญเนื้อหา

อายุที่มากขึ้นกับการดูแลที่มากขึ้น

ผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายไปตามวัย ตั้งแต่สายตาที่มีการมองเห็นที่แย่ลง ปัญหาการเผาผลาญน้ำตาลไขมัน ผิวบางลง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สติปัญญา ความจำ การทำหน้าที่ ถดถอยจากสังคม ซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการดูแลตัวเองมากกว่าผู้ป่วยในวัยอื่นๆ จึงต้องมีการพึ่งพาครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นครอบครัวบุตรหลาน หรือญาติ/ผู้ดูแล อาจต้องสังเกตปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เพื่อวางแผนการดูแลบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งชองครอบครัว