พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน จากการทานอาหาร

พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน จากการทานอาหาร

สารบัญเนื้อหา

    แม้ว่าการทานอาหารจะเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันพฤติกรรมเสี่ยงเบาหวานกับการทานอาหารของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดการทานอาหารที่หลากหลายมากขึ้นด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไป เช่น การทานอาหารคลีนเพื่อลดน้ำหนัก การเน้นทานโปรตีนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ หรือบางกลุ่มที่ไม่ทานของทอดเลยเพื่อหลีกเลี่ยงไขมันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นต้น ซึ่งสามารถบอกได้ว่าการทานของมนุษย์จะไม่ใช่ว่าทานเพื่อเอาชีวิตรอดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและจุดมุ่งหมายอีกด้วย

พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน เพราะ การทานอาหารที่เปลี่ยนไป

 พฤติกรรมเสี่ยงเบาหวาน เพราะ การทานอาหารที่เปลี่ยนไป

  จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของ EIC ระบุว่า คนไทยเราให้ความสำคัญกับความสุขจากการกิน ซึ่งสะท้อนจากการเลือกบริโภคคือ ความชอบ – ความอยากทาน – รสชาติ มากกว่าคุณภาพของอาหาร เราจึงสามารถสังเกตได้ว่าอาหารไทยนั้นมีความหลากหลายทางรสชาติและรูปแบบมาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ