น้ำตาลเทียม อันตรายไหม ? ไม่อันตราย ถ้าทานถูกชนิด

น้ำตาลเทียม อันตรายไหม ? ไม่อันตราย ถ้าทานถูกชนิด