เป็นเบาหวาน ทานนอกบ้าน อย่างไร และควรเลี่ยงอะไรบ้าง

เป็นเบาหวาน ทานนอกบ้าน อย่างไร