เบาหวาน คือ อะไร สาเหตุ วิธีป้องกัน สมุนไพรรักษา เบาหวาน

สารบัญเนื้อหา

โรค เบาหวาน คือ อะไร สาเหตุ วิธีป้องกัน สมุนไพรรักษา เบาหวาน

รู้หรือไม่ว่าโรค เบาหวาน คือ อะไร คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ร่างกายในกระบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน ซึ่งกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมนที่ชื่อว่า อินซูลิน (Insulin) ที่สร้างจากตับอ่อน เพื่อนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ และสมอง ในภาวะที่อินซูลินมีความผิดปกติ ทั้งภาวะลดลงของปริมาณอินซูลินในร่างกาย หรือ อวัยยะต่างๆ ของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลง หรือ ภาวะดื้ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือด ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติอย่างต่อเนื่องและเรื้อรั้ง หากระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงถึงระดับหนึ่ง จะส่งผลให้ไต ที่ทำหน้าดูดกลับน้ำตาลจากสารที่ถูกกรองจากหน่วยไตไปใช้ ถูกดูดกลับได้ไม่หมด ทำให้มีน้ำตาลรั่วออกมากับปัสสาวะ หาปล่อยให้เป็นภาวะนี้ในระยะยาวจะส่งงผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือด และนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่รุนแรงตามมาในที่สุด

โรค เบาหวาน คือ อะไร สาเหตุ วิธีป้องกัน สมุนไพรรักษา เบาหวาน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ