9 วิธีทานผักเชียงดา กินยังไง ไม่ให้น่าเบื่อ แถมดีต่อสุขภาพ

9 วิธีทานผักเชียงดา กินยังไง ไม่ให้น่าเบื่อ

สารบัญเนื้อหา

ผักเชียงดามีอีกชื่อว่าผักจินดา ได้ชื่อว่าราชินีผักพื้นบ้านของภาคเหนือผักเชียงดา เป็นพืชที่พบได้ในแถบเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถบภาคเหนือของประเทศไทยเรานั่นเอง ผักเชียงดานั้นสามารถพบได้บริเวณที่มีอากาศหนาว ซึ่งคำว่า Gymnema มีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูคำว่า Gurmar ซึ่งแผลว่า ผู้ฆ่าน้ำตาล นั่นเอง

9 วิธีทานผักเชียงดา กินยังไง ไม่ให้น่าเบื่อ